• Español
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Русский
 • Italiano
 • Português
 • Dansk
 • Lietuviškai

Vertimo žodžiu paslaugos

Sinchroninis vertimas – Nuotolinis vertimas žodžiu – Nuoseklusis vertimas – Konferencijų vertimas – Šnibždamasis vertimas

Vertimas žodžiu yra nesusijęs su vertimu raštu. Mes siūlome vertimo paslaugas naudojant įvairias technikas bei būdus:

 • Nuotolinis vertimas žodžiu: vertėjas dalyvauja tam tikrame renginyje / atlieka vertimą nuotoliniu būdu, kuris yra atliekamas naudojant telefoną, internetą ar bet kokią kitą ryšio priemonę./li>
 • Sinchroninis vertimas: Vertėjas dirba nelaidžioje garsui kabinoje, vertimas vyksta nesustojant. Norint atlikti tokio tipo vertimą būtina turėti reikiamą įrangą: garsui nelaidžias kabinas, mikrofoną bei ausines. Taip pat sinchroninis vertimas reikalauja pasiruošimo bei puikių vertėjo gebėjimų. Dažniausiai šis vertimas yra atliekamas į gimtąją kalbą. Be to, kiekvienas vertėjas turi gan trumpą laiko tarpą, per kurį privalo atlikti vertimą. Toks vertimo būdas paprastai naudojamas kongresuose, seminaruose, akcininkų susirinkimuose ir panašiuose renginiuose./li>
 • Nuoseklusis vertimas: vertėjas stovi šalia kalbančiojo ir, išklausęs jo mintį ar jos dalį, ją išverčia į pageidaujamą kalbą. Šis vertimo būdas yra naudojamas kursuose, konferencijose, inauguracijose ir kituose renginiuose, kuriuose negalima naudoti sinchroninio vertimo.
 • Konferencijų vertimas: vertėjas yra tarsi tarpininkas tarp daugiau nei vieno asmens ir verčia ne tik vieno kalbančiojo, bet taip pat ir kitų dalyvių žodžius (pvz.susirinkime, kuriame dalyvauja keli žmonės). Vertėjas paprastai yra kaip lydintis asmuo, todėl jis dažnai dirba prekybos srityje, turistinėse kelionėse, apsilankymuose fabrikuose bei įvairiose kitose vietose./li>
 • Šnibždamasis vertimas (chuchotage): tai tokie atvejai, kai vertėjas verčia tam tikrą tekstą šnabždėdamas, nenaudodamas jokios įrangos. Šis vertimas yra skirtas mažai žmonių grupei. Vienas šio vertimo būdų yra „chuchotažas su portfeliu“ (“chuchotage con maletín”), kitaip tariant, kai vertėjas viską verčia per nešiojamą mikrofoną, o klausytojai gali girdėti vertimą per ausines.

AGESTRAD siūlo šiuos interpretavimo būdus:

 • Vertėjai mugėse, kongresuose, prekyboje, konvencijose, verslo susitikimuose, pasiruošimuose ir/ar pristatymuose, derybose…
 • Interpretatoriai internetu tam tikruose pokalbiuose ar interviu (televizija ir radijas), spaudos konferencijose bei paskaitose.
 • Lydintieji vertėjai; vertimai, susiję su medicina, teise ar turizmu.

Sužinoti vertimo kainą

Susisiekite su mumis, pasistengsime Jums greitai atsakyti dėl mūsų vertėjų (anglų, rusų, italų ir kt.) žodžiu prieinamumo bei apskaičiuosime galimą vertimo kainą: Kontaktinė forma.

banner-interprete